Καρέκλεςκαρεκλες,καρεκλες τραπεζαριας,καρεκλες κουζινας,οικονομικες καρεκλες

Ονομασία Επίπλου

Περιγραφή :1)ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 2)ΚΕΝΤΡΟ, 3)ΔΕΞΙΑ

Κωδικός :ΣΒ86

Τιμή : 1) 160,00€, 2) 120,00€, 3) 130,00€
καρεκλες,οικονομικες καρεκλες,καρεκλες κουζινας,καρεκλες τραπεζαριας

Ονομασία Επίπλου

Περιγραφή :1)ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 2)ΚΕΝΤΡΟ, 3)ΔΕΞΙΑ

Κωδικός :ΣΒ87

Τιμή :1) 160,00€, 2) 100,00€, 3) 130,00€
καρεκλες,οικονομικες καρεκλες,καρεκλες κουζινας,καρεκλες τραπεζαριας

Ονομασία Επίπλου

Περιγραφή :1)ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 2)ΔΕΞΙΑ

Κωδικός :ΣΒ88

Τιμή : 1) 140,00€, 2) 140,00€
καρεκλες,οικονομικες καρεκλες,καρεκλες τραπεζαριας,καρεκλες κουζινας

Ονομασία Επίπλου

Περιγραφή :1)ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 2)ΚΕΝΤΡΟ, 3)ΔΕΞΙΑ

Κωδικός :ΣΒ89

Τιμή : 1)115,00€, 2) 110,00€, 3) 120,00€
καρεκλες,καρεκλες κουζινας,καρεκλες τραπεζαριας,οικονομικες καρεκλες

Ονομασία Επίπλου

Περιγραφή :1)ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 2)ΚΕΝΤΡΟ, 3)ΔΕΞΙΑ

Κωδικός :ΣΒ90

Τιμή : 1) 145,00€, 2) 115,00€, 3) 120,00€
καρεκλες,καρεκλες κουζινας,καρεκλες τραπεζαριας,φθηνες καρεκλες

Ονομασία Επίπλου

Περιγραφή :1)ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 2)ΚΕΝΤΡΟ, 3)ΔΕΞΙΑ

Κωδικός :ΣΒ91

Τιμή : 1) 135,00€, 2) 120,00€, 3) 180,00€
καρεκλες,φθηνες καρεκλες,καρεκλες κουζινας,καρεκλες τραπεζαριας

Ονομασία Επίπλου

Περιγραφή :1)ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 2)ΚΕΝΤΡΟ, 3)ΔΕΞΙΑ

Κωδικός :ΣΒ92

Τιμή : 1) 85,00€, 2) 120,00€, 3) 150,00€
καρεκλες,οικονομικες καρεκλες,καρεκλες κουζινας,καρεκλες τραπεζαριας

Ονομασία Επίπλου

Περιγραφή :1)ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 2)ΚΕΝΤΡΟ, 3)ΔΕΞΙΑ

Κωδικός :ΣΒ93

Τιμή : 1) 90,00€, 2) 145,00€, 3) 120,00€
καρεκλες,οικονομικες καρεκλες,καρεκλες κουζινας,καρεκλες τραπεζαριας

Ονομασία Επίπλου

Περιγραφή :1)ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 2)ΔΕΞΙΑ

Κωδικός :ΣΒ94

Τιμή : 1) 155,00€, 2) 115,00€
καρεκλες,οικονομικες καρεκλες,καρεκλες κουζινας,καρεκλες τραπεζαριας

Ονομασία Επίπλου

Περιγραφή :1)ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 2)ΚΕΝΤΡΟ, 3)ΔΕΞΙΑ

Κωδικός :ΣΒ95

Τιμή : 1) 75,00€, 2) 60,00€, 3) 70,00€
καρεκλες,οικονομικες καρεκλες,καρεκλες κουζινας,καρεκλες τραπεζαριας

Ονομασία Επίπλου

Περιγραφή :1)ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 2)ΔΕΞΙΑ

Κωδικός :ΣΒ96

Τιμή : 1) 90,00€, 2) 105,00€
καρεκλες,φθηνες καρεκλες,καρεκλες κουζινας,καρεκλες τραπεζαριας

Ονομασία Επίπλου

Περιγραφή :1)ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 2)ΔΕΞΙΑ

Κωδικός :ΣΒ97

Τιμή : 1) 105,00€, 2) 95,00€
καρεκλες,φθηνες καρεκλες,καρεκλες κουζινας,καρεκλες τραπεζαριας

Ονομασία Επίπλου

Περιγραφή :ΠΑΝΩ 1)ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 2)ΚΕΝΤΡΟ, 3)ΔΕΞΙΑ
                  ΚΑΤΩ 4)ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 5)ΚΕΝΤΡΟ, 6)ΔΕΞΙΑ

Κωδικός :ΣΒ98

Τιμή : 1) 60,00€, 2) 45,00€, 3) 45,00€
         4) 45,00€, 5) 70,00€, 6) 60,00€
καρεκλες,οικονομικες καρεκλες,καρεκλες κουζινας,καρεκλες τραπεζαριας

Ονομασία Επίπλου

Περιγραφή :1)ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 2)ΚΕΝΤΡΟ, 3)ΔΕΞΙΑ

Κωδικός :ΣΒ99

Τιμή : 1) 57,00€, 2) 37,00€, 3) 57,00€
καρεκλες,καρεκλες φθηνες,καρεκλες κουζινας,καρεκλες τραπεζαριας

Ονομασία Επίπλου

Περιγραφή :ΠΑΝΩ 1)ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 2)ΚΕΝΤΡΟ, 3)ΔΕΞΙΑ
ΚΑΤΩ 4)ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 5)ΣΚΑΜΠΩ, 6)ΚΕΝΤΡΟ, 7)ΔΕΞΙΑ

Κωδικός :ΣΒ100

Τιμή :1) 37,00€, 2) 37,00€, 3) 39,00€
        4) 49,00€, 5) 33,00€, 6) 49,00€,  7) 39,00€
καρεκλες,καρεκλες οικονομικες,καρεκλες κουζινας,καρεκλες τραπεζαριας

Ονομασία Επίπλου

Περιγραφή :ΠΑΝΩ 1)ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 2)ΔΕΞΙΑ
ΚΑΤΩ 3)ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 4)ΚΕΝΤΡΟ, 5)ΔΕΞΙΑ

Κωδικός :ΣΒ101

Τιμή :1) 42,00€, 2) 52,00€
        3) 34,00€, 4) 25,00€, 5) 33,00€
καρεκλες,καρεκλες οικονομικες,καρεκλες κουζινας,καρεκλες τραπεζαριας

Ονομασία Επίπλου

Περιγραφή :ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ

Κωδικός :ΣΒ102

Τιμή : 1) 53,00€, 2) 42,00€, 3) 54,00€, 4) 42,00€
καρεκλες,καρεκλες μεταλλικες,καρεκλες κουζινας,καρεκλες τραπεζαριας

Ονομασία Επίπλου

Περιγραφή :ΠΑΝΩ 1)ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 2)ΚΕΝΤΡΟ, 3)ΔΕΞΙΑ
                  ΚΑΤΩ 4)ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 5)ΚΕΝΤΡΟ, 6)ΔΕΞΙΑ

Κωδικός :ΣΒ103

Τιμή : 1) 44,00€, 2) 60,00€, 3) 64,00€
         4) 42,00€, 5) 79,00€, 6) 52,00€
καρεκλες,σκαμπω,ξυλινες καρεκλες,

Ονομασία Επίπλου

Περιγραφή :ΠΑΝΩ 1)ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 2)ΚΕΝΤΡΟ, 3)ΔΕΞΙΑ
                  ΚΑΤΩ 4)ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 5)ΚΕΝΤΡΟ, 6)ΔΕΞΙΑ

Κωδικός :ΣΒ105

Τιμή : 1) 32,00€, 2) 22,00€, 3) 20,00€
         4) 24,00€, 5) 26,00€, 6) 34,00€
καρεκλες μεταλλικες,καρεκλες ξυλινες,καρεκλες κουζινας,καρεκλες τραπεζαριας

Ονομασία Επίπλου

Περιγραφή :ΠΑΝΩ 1)ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 2)ΚΕΝΤΡΟ, 3)ΔΕΞΙΑ
              ΚΕΝΤΡΟ 4)ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 5)ΚΕΝΤΡΟ, 6)ΔΕΞΙΑ
                  ΚΑΤΩ 7)ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 8)ΚΕΝΤΡΟ, 9)ΔΕΞΙΑ

Κωδικός : ΣΖ58

Τιμή : 1) 69,00€, 2) 69,00€, 3) 72,00€
         4) 62,00€, 5) 62,00€, 6) 62,00€
         7) 56,00€, 8) 56,00€, 9) 56,00€
καρεκλες μεταλικες,καρεκλες,καρεκλες κουζινας

Ονομασία Επίπλου

Περιγραφή :ΠΑΝΩ 1)ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 2)ΚΕΝΤΡΟ, 3)ΔΕΞΙΑ
              ΚΕΝΤΡΟ 4)ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 5)ΚΕΝΤΡΟ, 6)ΔΕΞΙΑ
                  ΚΑΤΩ 7)ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 8)ΚΕΝΤΡΟ, 9)ΔΕΞΙΑ

Κωδικός :ΣΖ59

Τιμή : 1) 72,00€, 2) 67,00€, 3) 67,00€
         4) 62,00€, 5) 66,00€, 6) 66,00€
         7) 52,00€, 8) 52,00€, 9) 52,00€
μεταλλικες καρεκλες,ξυλινες καρεκλες,οικονομικες καρεκλες

Ονομασία Επίπλου

Περιγραφή :ΠΑΝΩ 1)ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 2)ΚΕΝΤΡΟ, 3)ΔΕΞΙΑ
              ΚΕΝΤΡΟ 4)ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 5)ΚΕΝΤΡΟ, 6)ΔΕΞΙΑ
                  ΚΑΤΩ 7)ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 8)ΚΕΝΤΡΟ, 9)ΔΕΞΙΑ

Κωδικός : ΣΖ60

Τιμή : 1) 45,00€, 2) 45,00€, 3) 45,00€
         4) 46,00€, 5) 46,00€, 6) 46,00€
         7) 44,00€, 8) 44,00€, 9) 44,00€
καρεκλες,καρεκλες κουζινας,φθηνες καρεκλες

Ονομασία Επίπλου

Περιγραφή :ΠΑΝΩ 1)ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 2)ΚΕΝΤΡΟ, 3)ΔΕΞΙΑ
              ΚΕΝΤΡΟ 4)ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 5)ΚΕΝΤΡΟ, 6)ΔΕΞΙΑ
                  ΚΑΤΩ 7)ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 8)ΚΕΝΤΡΟ, 9)ΔΕΞΙΑ

Κωδικός :ΣΖ61

Τιμή : 1) 50,00€, 2) 44,00€, 3) 57,00€
         4) 50,00€, 5) 47,00€, 6) 47,00€
         7) 46,00€, 8) 52,00€, 9) 52,00€
μεταλλικες καρεκλες,ξυλινες καρεκλες,καρεκλες τραπεζαριας

Ονομασία Επίπλου

Περιγραφή :ΠΑΝΩ 1)ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 2)ΚΕΝΤΡΟ, 3)ΔΕΞΙΑ
              ΚΕΝΤΡΟ 4)ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 5)ΚΕΝΤΡΟ, 6)ΔΕΞΙΑ
                  ΚΑΤΩ 7)ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 8)ΚΕΝΤΡΟ, 9)ΔΕΞΙΑ

Κωδικός : ΣΖ62

Τιμή : 1) 43,00€, 2) 43,00€, 3) 43,00€
         4) 52,00€, 5) 52,00€, 6) 36,00€
         7) 57,00€, 8) 57,00€, 9) 57,00€
μεταλλικες καρεκλες,φθηνες καρεκλες,καρεκλες κουζινας

Ονομασία Επίπλου

Περιγραφή :ΠΑΝΩ 1)ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 2)ΚΕΝΤΡΟ, 3)ΔΕΞΙΑ
              ΚΕΝΤΡΟ 4)ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 5)ΚΕΝΤΡΟ, 6)ΔΕΞΙΑ
                  ΚΑΤΩ 7)ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 8)ΚΕΝΤΡΟ, 9)ΔΕΞΙΑ

Κωδικός : ΣΖ63

Τιμή : 1) 43,00€, 2) 50,00€, 3) 50,00€
         4) 36,00€, 5) 60,00€, 6) 60,00€
         7) 129,00€, 8) 129,00€, 9) 129,00€
καρεκλες μεταλλικες,καρεκλες κουζινας,καρεκλες οικονομικες

Ονομασία Επίπλου

Περιγραφή :ΠΑΝΩ 1)ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 2)ΚΕΝΤΡΟ, 3)ΔΕΞΙΑ
              ΚΕΝΤΡΟ 4)ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 5)ΚΕΝΤΡΟ, 6)ΔΕΞΙΑ
                  ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ

Κωδικός : ΣΖ64

Τιμή : 1) 36,00€, 2) 36,00€, 3) 55,00€
         4) 37,00€, 5) 37,00€, 6) 35,00€
         7) 48,00€, 8) 48,00€, 9) 48,00€, 10) 48,00€
καρεκλες μεταλλικες,καρεκλες κουζινας,καρεκλες ξυλινες

Ονομασία Επίπλου

Περιγραφή :ΠΑΝΩ 1)ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 2)ΚΕΝΤΡΟ, 3)ΔΕΞΙΑ
              ΚΕΝΤΡΟ 4)ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 5)ΚΕΝΤΡΟ  

Κωδικός : ΣΖ65

Τιμή : 1) 55,00€, 2) 46,00€, 3) 46,00€
         4) 35,00€, 5) 48,00€

Σε όλες τις τιμές περιλαμβάνεται ΦΠΑ.


Δυνατότητα Ευκολιών Πληρωμής
Τηλέφωνα Παραγγελιών : 
210 2845566(Βιοτεχνία) - 2610 437335(Έκθεση)-
697 4083987